Αναζήτηση & Επιλογή Στελεχών
Δυναμική αναζήτηση στελεχών μέσω εμπεριστατωμένου ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων και δικτύου επαφών. Σύγχρονες μέθοδοι επιλογής
Περισσότερα...
Εκπαιδευση για βελτίωση της Απόδοσης
Εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται ειδικά για τη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων της επιχείρησης. Καταλογος Σεμιναρίων.
Περισσότερα...
Διαχείριση της απόδοσης προσωπικού
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισηςτης Απόδοσης του Προσωπικού που σχεδιάζεται αποκλειστικά για τη κάθε επιχείρηση.
Περισσότερα...
Εργασιακή Ανάλυση
Συστηματική ανάλυση θέσεων εργασίας που περιλαμβάνει: Job descriptions, Job evaluation, Job classification
Περισσότερα...
Βελτίωση της Οργανωσιακής Δομής
Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός της οργανωσιακής δομής για να γίνει η επιχείρηση πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική.
Περισσότερα...
Έρευνες
Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες προσωπικού για τον προσδιορισμό των περιοχών βελτίωσης, ικανοτήτων, συμπεριφορών, στάσεων κ.ά.
Περισσότερα...
Exit Interviews
Ποιοι λόγοι ωθούν κάποια στελέχη σας να αποχωρούν; Ειναι σημαντικό να έχετε μια αντικειμενική εικόνα.
Περισσότερα...
Αρχική » Νέα
Έχετε προετοιμασθεί για το Interview;

 

Career Counseling

 

Δίνουμε τη δυνατότητα στα στελέχη να προετοιμαστούν σωστά και αποτελεσματικά απέναντι στις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας. Στοχεύουμε να διαμορφώσουμε από κοινού το προσωπικό marketing plan του στελέχους, έτσι ώστε να εισέλθει στη «μάχη» με τα δυνατότερα και πιο αντιπροσωπευτικά εφόδιά του.

Δεν πρόκειται για μεσιτεία που σχετίζεται με την εξεύρεση κάποιας θέσης εργασίας, αλλά για συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένους Συμβούλους Καριέρας, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της εικόνας του στελέχους και την αύξηση των πιθανοτήτων του να επιτύχει τους επαγγελματικούς του στόχους. Κατά συνέπεια, η κατάληψη μιας νέας θέσης εργασίας μπορεί ν’ αποτελέσει επακόλουθο αυτής της προσπάθειας, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός ούτε συνδέεται εξαρχής με αυτήν. Άλλωστε, μπορεί τελικά το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής διαδικασίας να οδηγήσει το στέλεχος να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, να συνεχίσει τις ακαδημαϊκές σπουδές του, κλπ.

Η συμβουλευτική υποστήριξη, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

  • Διαμόρφωση/βελτίωση βιογραφικού σημειώματος.
  • Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής.
  • Προσδιορισμό και ιεράρχηση επαγγελματικών στόχων.
  • Διαμόρφωση επαγγελματικού προφίλ.  
  • Προετοιμασία ενόψει συνεντεύξεων με υποψήφιους εργοδότες.
  • Καθοδήγηση στην αναζήτηση θέσεων εργασίας και στην προώθηση της υποψηφιότητας του στελέχους.
  • Συμβουλευτική καθοδήγηση κατά περίπτωση.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται προς τα στελέχη σε ωριαίες ατομικές συναντήσεις με τον Σύμβουλο. Το κόστος για κάθε ωριαία συνάντηση δεν ειναι απαγορευτικό, αλλά μέσα στα όρια που μπορεί να επωμισθεί ένα στέλεχος.

Διαθέτουμε επίσης προγράμματα outplacement για εργοδότες, που αναγνωρίζοντας την κοινωνική τους ευθύνη, θα ήθελαν  να προσφέρουν μια τέτοια υπηρεσία σε κάποιο  επιτυχημένο στέλεχος ή ομάδα στελεχών τους, που οι συνθήκες τους αναγκάζουν να απολύσουν (π.χ. περιπτώσεις μείωσης προσωπικού, οργανωτικής αναδιάρθρωσης, κλπ).

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Επικοινωνήστε μαζί μας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Επιστροφή
 
«Επιστροφή