Αναζήτηση & Επιλογή Στελεχών
Δυναμική αναζήτηση στελεχών μέσω εμπεριστατωμένου ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων και δικτύου επαφών. Σύγχρονες μέθοδοι επιλογής
Περισσότερα...
Εκπαιδευση για βελτίωση της Απόδοσης
Εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται ειδικά για τη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων της επιχείρησης. Καταλογος Σεμιναρίων.
Περισσότερα...
Διαχείριση της απόδοσης προσωπικού
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισηςτης Απόδοσης του Προσωπικού που σχεδιάζεται αποκλειστικά για τη κάθε επιχείρηση.
Περισσότερα...
Εργασιακή Ανάλυση
Συστηματική ανάλυση θέσεων εργασίας που περιλαμβάνει: Job descriptions, Job evaluation, Job classification
Περισσότερα...
Βελτίωση της Οργανωσιακής Δομής
Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός της οργανωσιακής δομής για να γίνει η επιχείρηση πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική.
Περισσότερα...
Έρευνες
Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες προσωπικού για τον προσδιορισμό των περιοχών βελτίωσης, ικανοτήτων, συμπεριφορών, στάσεων κ.ά.
Περισσότερα...
Exit Interviews
Ποιοι λόγοι ωθούν κάποια στελέχη σας να αποχωρούν; Ειναι σημαντικό να έχετε μια αντικειμενική εικόνα.
Περισσότερα...
Αρχική » Κέντρο Πληροφοριών
Εργασιακή Ανάλυση

Η Ανάλυση Εργασίας είναι η διαδικασία συλλογής των πληροφοριών για τα καθήκοντα και τις ευθύνες μιας θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τις γνώσεις, τις δεξιότητες και άλλα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.
 
Η ανάλυση εργασίας οδηγεί τελικά σε ένα σύνολο περιγραφών εργασίας  (Job Descriptions), προφίλ ρόλων (Role Profiles) ή/και οικογενειών θέσεων εργασίας (Job Families).
  
Η Ανάλυση Εργασίας είναι μια κρίσιμη λειτουργία, καθώς οι περιγραφές εργασίας, οι ρόλοι και οι ευθύνες διαμορφώνουν τις βασικές και απαραίτητες πληροφορίες για άλλες σημαντικές λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως:
 
• Επιλογή Προσωπικού
• Διαχείριση απόδοσης
• Ανταμοιβή
• Αναγνώριση
• Πρόοδος σταδιοδρομίας
• Οργανόγραμμα
• Αναδόμηση
• Ανάγκες της εκπαίδευσης
• κ.ά.

Η PMS έχει την επιστημονική γνώση και την μακρόχρονη και πολυσχιδή πείρα για εμπεριστατωμένη ανάλυση εργασίας, που μπορεί να περιλάβει:

• Συνεντεύξεις εργασίας ή/και παρατήρηση των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας τους με δομημένες ή μη δομημένες προσεγγίσεις.
• Συνεντεύξεις από ομάδες εργαζομένων, προϊσταμένους, κλπ.
• Τεχνικές διάσκεψης / focus groups
• Ερωτηματολόγια
• Ανάλυση κρίσιμων γεγονότων
• κ.ά.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες: Επικοινωνήστε μαζί μας»

«Επιστροφή