Αναζήτηση & Επιλογή Στελεχών
Δυναμική αναζήτηση στελεχών μέσω εμπεριστατωμένου ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων και δικτύου επαφών. Σύγχρονες μέθοδοι επιλογής
Περισσότερα...
Εκπαιδευση για βελτίωση της Απόδοσης
Εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται ειδικά για τη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων της επιχείρησης. Καταλογος Σεμιναρίων.
Περισσότερα...
Διαχείριση της απόδοσης προσωπικού
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισηςτης Απόδοσης του Προσωπικού που σχεδιάζεται αποκλειστικά για τη κάθε επιχείρηση.
Περισσότερα...
Εργασιακή Ανάλυση
Συστηματική ανάλυση θέσεων εργασίας που περιλαμβάνει: Job descriptions, Job evaluation, Job classification
Περισσότερα...
Βελτίωση της Οργανωσιακής Δομής
Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός της οργανωσιακής δομής για να γίνει η επιχείρηση πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική.
Περισσότερα...
Έρευνες
Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες προσωπικού για τον προσδιορισμό των περιοχών βελτίωσης, ικανοτήτων, συμπεριφορών, στάσεων κ.ά.
Περισσότερα...
Exit Interviews
Ποιοι λόγοι ωθούν κάποια στελέχη σας να αποχωρούν; Ειναι σημαντικό να έχετε μια αντικειμενική εικόνα.
Περισσότερα...
Αρχική » Κέντρο Πληροφοριών
Exit Interviews


Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις των στελεχών είναι ένα ολοένα και συχνότερο χαρακτηριστικό της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Οφείλονται σε πληθώρα ενδογενών και εξωγενών παραγόντων.

Για τις επιχειρήσεις ειναι μια <<αιμορραγία>> προσωπικού με υψηλό κόστος.
 
Οι επιχειρήσεις συνήθως δεν δίνουν σημασία για το πρόβλημα ή δεν έχουν τη δυνατότητα να ερμηνεύσουν τους παράγοντες που το δημιουργούν.

Η ανάλυση αυτή χρειάζεται να γίνει  απο ειδκευμένο σύμβουλο με αντικειμενικό τρόπο και πέραν από συναισθηματισμούς. Έστω κι αν η επιχείρηση διαθέτει οργανωμένη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων, ο σύμβουλος θα είναι σε θέση να αποστασιοποιηθεί από τα γεγονότα και να δώσει την άνεση στο στέλεχος να μιλήσει ειλικρινά και με σαφήνεια  για τους λόγους της αποχώρησής του.

Ο ρόλος  του συμβούλου της PMS είναι να φιλτράρει τις πληροφορίες που θα λάβει, να παράσχει το απαραίτητο feedback και να προτείνει λύσεις προς τον εργοδότη, ώστε να αυξήσει μελλοντικά την ικανότητά του στη διατήρηση των στελεχών.

Για περισσότερες πληροφορίες: Επικοινωνήστε μαζί μας»

«Επιστροφή