Αναζήτηση & Επιλογή Στελεχών
Δυναμική αναζήτηση στελεχών μέσω εμπεριστατωμένου ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων και δικτύου επαφών. Σύγχρονες μέθοδοι επιλογής
Περισσότερα...
Εκπαιδευση για βελτίωση της Απόδοσης
Εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται ειδικά για τη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων της επιχείρησης. Καταλογος Σεμιναρίων.
Περισσότερα...
Διαχείριση της απόδοσης προσωπικού
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισηςτης Απόδοσης του Προσωπικού που σχεδιάζεται αποκλειστικά για τη κάθε επιχείρηση.
Περισσότερα...
Εργασιακή Ανάλυση
Συστηματική ανάλυση θέσεων εργασίας που περιλαμβάνει: Job descriptions, Job evaluation, Job classification
Περισσότερα...
Βελτίωση της Οργανωσιακής Δομής
Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός της οργανωσιακής δομής για να γίνει η επιχείρηση πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική.
Περισσότερα...
Έρευνες
Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες προσωπικού για τον προσδιορισμό των περιοχών βελτίωσης, ικανοτήτων, συμπεριφορών, στάσεων κ.ά.
Περισσότερα...
Exit Interviews
Ποιοι λόγοι ωθούν κάποια στελέχη σας να αποχωρούν; Ειναι σημαντικό να έχετε μια αντικειμενική εικόνα.
Περισσότερα...
Αρχική » Κέντρο Πληροφοριών
Κατάλογος Σεμιναρίων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
----------------------------
-------------------------------------------------

 Η τέχνη των Παρουσιάσεων

 Η Τέχνη της Συνέντευξης

 Η Τέχνη των Διαπραγματεύσεων

 Αποτελεσματική Τηλεφωνική Επικοινωνία

 Ανάπτυξη ικανοτήτων Επικοινωνίας(presentation,listening,Questioning,Discussing)

 Ικανότητες Επηρεασμού(Influencing Skills)

 Ανάπτυξη Διαπροσωπικών Ικανοτήτων (Interpersonal Skills

MANAGEMENT 
---------------------------------------------------------------------

 Management I & II (Εισαγωγικό /Προχωρημένο)

 Διαχείριση της Αλλαγής (Management of Change)

 Αποτελεσματική Ηγεσία (Effective Leadership)

 Ανάπτυξη της Ομάδας (Team Building)

 Δημιουργική Λήψη Αποφάσεων (Creative Decision Making)

 Επίλυση Προβλημάτων (Problem Solving)

 Η Διαχείριση του Χρόνου (Time Management)

PERFORMANCE MANAGEMENT
---------------------------------------------------------------------

 Performance Planning

 Coaching

 Performance Appraisal

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
---------------------------------------------------------------------

 Η Συμβουλευτική Πώληση

 Η Πώληση Υπηρεσιών

 Η Τραπεζική Πώληση

 Η Τηλεφωνική Πώληση

 Καθοδήγηση Πωλητών (Sales Coaching)

 Διοίκηση Πωλήσεων (Sales Management)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
---------------------------------------------------------------------

 Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

 Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΝ
---------------------------------------------------------------------

Εκπαιδευτικά Προγραμματα σχεδιασμένα ειδικά για συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού


Για περισσότερες πληροφορίες: Επικοινωνήστε μαζί μας»

«Επιστροφή