Αναζήτηση & Επιλογή Στελεχών
Δυναμική αναζήτηση στελεχών μέσω εμπεριστατωμένου ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων και δικτύου επαφών. Σύγχρονες μέθοδοι επιλογής
Περισσότερα...
Εκπαιδευση για βελτίωση της Απόδοσης
Εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται ειδικά για τη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων της επιχείρησης. Καταλογος Σεμιναρίων.
Περισσότερα...
Διαχείριση της απόδοσης προσωπικού
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισηςτης Απόδοσης του Προσωπικού που σχεδιάζεται αποκλειστικά για τη κάθε επιχείρηση.
Περισσότερα...
Εργασιακή Ανάλυση
Συστηματική ανάλυση θέσεων εργασίας που περιλαμβάνει: Job descriptions, Job evaluation, Job classification
Περισσότερα...
Βελτίωση της Οργανωσιακής Δομής
Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός της οργανωσιακής δομής για να γίνει η επιχείρηση πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική.
Περισσότερα...
Έρευνες
Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες προσωπικού για τον προσδιορισμό των περιοχών βελτίωσης, ικανοτήτων, συμπεριφορών, στάσεων κ.ά.
Περισσότερα...
Exit Interviews
Ποιοι λόγοι ωθούν κάποια στελέχη σας να αποχωρούν; Ειναι σημαντικό να έχετε μια αντικειμενική εικόνα.
Περισσότερα...
Αρχική » Κέντρο Πληροφοριών
Έρευνες

Έρευνες


Τα ζητήματα του Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων γίνονται όλο και πιο σύνθετα. Οι παράγοντες που εμποδίζουν τα άτομα της επιχείρησης να φτάσουν το δυναμικό τους όχι μόνον πληθαίνουν, αλλά και γίνονται και πιο δυσδιάκριτοι.

Η PMS έχει στη διάθεση της Διοίκησης της επιχείρησης τα κατάλληλα «ερευνητικά εργαλεία» για την συστηματική συλλογή των πληροφοριών, την επεξεργασία τους, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και τον προσδιορισμό των περιοχών βελτίωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Καθορισμός των στόχων της έρευνας
• Σχεδιασμός
• Συλλογή των πληροφοριών
• Επεξεργασία
• Ανάλυση
• Ερμηνεία
• Παρουσίαση

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
• Εταιρική κουλτούρα
• Στάση / Συμπεριφορές / Ικανότητες Προσωπικού
• Ηγεσία
• Εταιρική Εικόνα
• Ικανοποίηση Πελάτη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
• Ερωτηματολόγια
• Γραπτά
• Τηλεφωνικά
• Συνεντεύξεις
• Focus groups
• Παρατήρηση
• Benchmarking

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ PMS :
• CultureScope™ (Εταιρική Κουλτούρα)
• ServiceScope™ (Ικανοποίηση Πελάτη)
• GETNA™ (General Training Needs Assessment)
• MTDNA™ (Management Training & Development Needs Assessment)
• LEADNA™ ( Leadership Development Needs Assessment)

Για περισσότερες πληροφορίες: Επικοινωνήστε μαζί μας»

«Επιστροφή