Αναζήτηση & Επιλογή Στελεχών
Δυναμική αναζήτηση στελεχών μέσω εμπεριστατωμένου ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων και δικτύου επαφών. Σύγχρονες μέθοδοι επιλογής
Περισσότερα...
Εκπαιδευση για βελτίωση της Απόδοσης
Εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται ειδικά για τη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων της επιχείρησης. Καταλογος Σεμιναρίων.
Περισσότερα...
Διαχείριση της απόδοσης προσωπικού
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισηςτης Απόδοσης του Προσωπικού που σχεδιάζεται αποκλειστικά για τη κάθε επιχείρηση.
Περισσότερα...
Εργασιακή Ανάλυση
Συστηματική ανάλυση θέσεων εργασίας που περιλαμβάνει: Job descriptions, Job evaluation, Job classification
Περισσότερα...
Βελτίωση της Οργανωσιακής Δομής
Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός της οργανωσιακής δομής για να γίνει η επιχείρηση πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική.
Περισσότερα...
Έρευνες
Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες προσωπικού για τον προσδιορισμό των περιοχών βελτίωσης, ικανοτήτων, συμπεριφορών, στάσεων κ.ά.
Περισσότερα...
Exit Interviews
Ποιοι λόγοι ωθούν κάποια στελέχη σας να αποχωρούν; Ειναι σημαντικό να έχετε μια αντικειμενική εικόνα.
Περισσότερα...
Αρχική » Κέντρο Πληροφοριών
Αποστολή Βιογραφικού

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να επιλέξετε την PMS για την προώθηση του βιογραφικού σας.

Κατ’αρχάς θέλουμε να αισθάνεστε ασφάλεια, ότι κανείς δεν έχει πρόσβαση στο βιογραφικό σας εκτός βεβαίως από τους συμβούλους της PMS. Για την PMS η επαγγελματική εχεμύθεια  αποτελεί απαρέγκλιτη αρχή.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν – με βάση αυτά που έχετε προδιαγράψει – έχουμε να σας προτείνουμε κάποια θέση εργασίας που σας ταιριάζει. Αν υπάρχει καταρχήν ενδιαφέρον για τη πρόταση, θα σας καλέσουμε για προσωπική συνέντευξη.

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Προσδιορίστε με σαφήνεια τους επαγγελματικούς σας στόχους

Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε, όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα, τι σας ενδιαφέρει επαγγελματικά. Γι΄ αυτό, δεν έχει νόημα να μας στείλετε απλώς το βιογραφικό σας σημείωμα, χωρίς να έχετε προδιαγράψει τι θέση επιθυμείτε και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Δεν χρειαζόμαστε τα  ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα

Αποφύγετε να περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (Εθνικότητα, Υπηκοότητα, Θρήσκευμα, Κατάσταση Υγείας, Ποινικό Μητρώο, Πολιτικές Πεποιθήσεις, κοκ). Δεν κρατάμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα  στο αρχείο της PMS.

Ελέγξτε την ακρίβεια των πληροφοριών

Ελέγξτε τις ημερομηνίες καθώς και τις κρίσιμες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή οποιαδήποτε αναληθής αναφορά στο βιογραφικό σας σημείωμα ή στη φόρμα υποβολής αυτού. Για οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει να είστε σε θέση να παράσχετε «αποδεικτικά στοιχεία» σε ενδεχόμενη συνέντευξη με συμβούλους της PMS ή τον ενδιαφερόμενο εργοδότη-πελάτη μας. Οποιαδήποτε αναληθής αναφορά μπορεί να προκαλέσει βλάβη της εικόνας της PMS  προς τους πελάτες της. Σε μια τέτοια περίπτωση η PMS επιφυλάσσεται να διεκδικήσει κάθε νόμιμη αποζημίωσή της.

Ενημερώστε μας για τις αλλαγές στο βιογραφικό σας

Αν στο μέλλον μας στείλετε νέο επικαιροποιημένο βιογραφικό, θα ενημερώσουμε το βιογραφικό σας με τα νέα στοιχεία.

Β. ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε απαραιτήτως όλα τα παρακάτω πεδία και να επισυνάψετε το αρχείο βιογραφικό σας σε μορφή Word Document.

Μπορείτε να μας επισυνάψετε το βιογραφικό σας στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά. Αν επισυνάπτετε και συνοδευτική επιστολή ισχύει το ίδιο.

Χρησιμοποιήστε πεζά γράμματα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα τονισμού κάθε λέξης.


                          Φόρμα για συμπλήρωση»

«Επιστροφή