Αναζήτηση & Επιλογή Στελεχών
Δυναμική αναζήτηση στελεχών μέσω εμπεριστατωμένου ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων και δικτύου επαφών. Σύγχρονες μέθοδοι επιλογής
Περισσότερα...
Εκπαιδευση για βελτίωση της Απόδοσης
Εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται ειδικά για τη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων της επιχείρησης. Καταλογος Σεμιναρίων.
Περισσότερα...
Διαχείριση της απόδοσης προσωπικού
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισηςτης Απόδοσης του Προσωπικού που σχεδιάζεται αποκλειστικά για τη κάθε επιχείρηση.
Περισσότερα...
Εργασιακή Ανάλυση
Συστηματική ανάλυση θέσεων εργασίας που περιλαμβάνει: Job descriptions, Job evaluation, Job classification
Περισσότερα...
Βελτίωση της Οργανωσιακής Δομής
Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός της οργανωσιακής δομής για να γίνει η επιχείρηση πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική.
Περισσότερα...
Έρευνες
Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες προσωπικού για τον προσδιορισμό των περιοχών βελτίωσης, ικανοτήτων, συμπεριφορών, στάσεων κ.ά.
Περισσότερα...
Exit Interviews
Ποιοι λόγοι ωθούν κάποια στελέχη σας να αποχωρούν; Ειναι σημαντικό να έχετε μια αντικειμενική εικόνα.
Περισσότερα...
Αρχική » Κέντρο Πληροφοριών
Βελτίωση της Οργανωσιακής Δομής
Αναπτύσσουμε νέα σχέδια οργάνωσης για επιχειρήσεις που είναι στο «ξεκίνημα»
και  
Αναδιαρθρώνουμε σχέδια οργάνωσης για υφιστάμενες επιχειρήσεις
 
 
Η δομή της οργάνωσής σας διαμορφώνει το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορείτε να στηρίξετε την ανάπτυξη της επιχείρησης. Εντούτοις, πάρα πολλές οργανώσεις παραμένουν καθηλωμένες λόγω των περίπλοκων δομών, που εμποδίζουν την επιχείρηση να καινοτομήσει, να αναπτυχθεί και να γίνει ο οργανισμός όπου κάθε εργαζόμενος θα ήθελε να εργάζεται.
.
Η PMS πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τα πράγματα απλά για εσάς !
 
Με τη δική σας συνεργασία, θα επεξεργασθούμε ένα σχέδιο οργάνωσης που ταιριάζει ακριβώς στη δική σας περίπτωση, βασισμένο στο ανωτέρω μοντέλο.
Αναλυτικότερα, το σχέδιο οργάνωσης περιλαμβάνει:
  • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της υπάρχουσας οργανωσιακής δομής.

  • Επανασχεδιασμό των δομών επιχειρησιακών μονάδων (business units), σημαντικών λειτουργιών και επιχειρησιακών ομάδων. 

  • Νέο οργανόγραμμα επιχείρησης και τμημάτων

  • Αποτελεσματικό σχέδιο αλλαγής ή/και δραστηριότητες εφαρμογής

Στρατηγικές επικοινωνίας για:

  •  Μετριασμό της αντίστασης από το Προσωπικό  
  • Εκπαίδευση εκείνων που επηρεάζονται από την αλλαγή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Επικοινωνήστε μαζί μας»

«Επιστροφή