Αναζήτηση & Επιλογή Στελεχών
Δυναμική αναζήτηση στελεχών μέσω εμπεριστατωμένου ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων και δικτύου επαφών. Σύγχρονες μέθοδοι επιλογής
Περισσότερα...
Εκπαιδευση για βελτίωση της Απόδοσης
Εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται ειδικά για τη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων της επιχείρησης. Καταλογος Σεμιναρίων.
Περισσότερα...
Διαχείριση της απόδοσης προσωπικού
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισηςτης Απόδοσης του Προσωπικού που σχεδιάζεται αποκλειστικά για τη κάθε επιχείρηση.
Περισσότερα...
Εργασιακή Ανάλυση
Συστηματική ανάλυση θέσεων εργασίας που περιλαμβάνει: Job descriptions, Job evaluation, Job classification
Περισσότερα...
Βελτίωση της Οργανωσιακής Δομής
Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός της οργανωσιακής δομής για να γίνει η επιχείρηση πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική.
Περισσότερα...
Έρευνες
Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες προσωπικού για τον προσδιορισμό των περιοχών βελτίωσης, ικανοτήτων, συμπεριφορών, στάσεων κ.ά.
Περισσότερα...
Exit Interviews
Ποιοι λόγοι ωθούν κάποια στελέχη σας να αποχωρούν; Ειναι σημαντικό να έχετε μια αντικειμενική εικόνα.
Περισσότερα...
Αρχική » Κέντρο Πληροφοριών
Αναζήτηση & Επιλογή Στελεχών

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Άνω των 15.000 βιογραφικών στο αρχείο μας 
Διατηρούμε μια απολύτως επίκαιρη ηλεκτρονική βάση βιογραφικών σημειωμάτων υποψηφίων στελεχών. Επιλέγουμε τους καταλληλότερους με πολλαπλά κριτήρια, μέσω ειδικού λογισμικού.

Οργανωμένο δίκτυο επαγγελματικών επαφών
Μέσω του οποίου είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε και να προσελκύσουμε τα καταλληλότερα στελέχη από την αγορά, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας, επαγγελματικής ειδικότητας ή ιεραρχικού επιπέδου.

Προσέλκυση ανενεργών υποψηφίων (headhunting)
Εντοπίζουμε υποψηφίους για οποίους έχουμε πληροφορίες από την αγορά για το επαγγελματικό τους προφίλ και διερευνούμε το ενδιαφέρον τους σε συγκεκριμένες προτάσεις μας για βελτίωση της καριέρας τους.

Αποδοτική δημοσιότητα
Όποτε απαιτείται να ενισχύσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στην αναζήτηση των καταλληλότερων στελεχών, επιλέγουμε τα πλέον ενδεδειγμένα μέσα επικοινωνίας, με σεβασμό στη «τσέπη» του πελάτη. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ

Οδηγός μας οι ανάγκες του πελάτη
Αφιερώνουμε πολύ χρόνο στο να προσδιορίσουμε τις απαιτήσεις της θέσης, αλλά και να γνωρίσουμε τον πελάτη καλύτερα. Θέλουμε οι υποψήφιοι που θα προτείνουμε να μην είναι μόνο κατάλληλοι για τη θέση, αλλά και να ταιριάζουν στην κουλτούρα και το εργασιακό περιβάλλον του πελάτη.

Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους επιλογής
Επιλέγουμε για κάθε περίπτωση τις κατάλληλες μεθόδους επιλογής. Υπάρχει πολλών ετών συσσωρευμένη πείρα στη διενέργεια αξιολογήσεων. Χρησιμοποιούμε ως βασικές μεθόδους επιλογής την Προσωπική Συνέντευξη (τύπου Behavioral Interviewing και Competency Based Interviewing) καθώς και   διαγνωστικών τεστ αξιολόγησης (Ability & Personality Tests).

Συσσωρευμένη επαγγελματική πείρα
Οι σύμβουλοι επιλογής δεν είναι νεόφερτοι στο ρόλο τους, αλλά έχουν βαθιά επιστημονική γνώση του αντικειμένου και της αγοράς εργασίας και, το σπουδαιότερο, είναι πεπειραμένοι. Έχουν στελεχώσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας, όλων των επιπέδων και ειδικοτήτων, σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρίες.

Βασική μας αρχή: Εχεμύθεια
Τηρούμε απαρέγκλιτα την επαγγελματική εχεμύθεια και για τα δύο μέρη (υποψήφιο εργοδότη και υποψήφια στελέχη) και, γενικά, αγωνιζόμαστε να πρυτανεύουν τα σωστά επιχειρηματικά ήθη. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: Επικοινωνήστε μαζί μας»
«Επιστροφή