Αναζήτηση & Επιλογή Στελεχών
Δυναμική αναζήτηση στελεχών μέσω εμπεριστατωμένου ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων και δικτύου επαφών. Σύγχρονες μέθοδοι επιλογής
Περισσότερα...
Εκπαιδευση για βελτίωση της Απόδοσης
Εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται ειδικά για τη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων της επιχείρησης. Καταλογος Σεμιναρίων.
Περισσότερα...
Διαχείριση της απόδοσης προσωπικού
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισηςτης Απόδοσης του Προσωπικού που σχεδιάζεται αποκλειστικά για τη κάθε επιχείρηση.
Περισσότερα...
Εργασιακή Ανάλυση
Συστηματική ανάλυση θέσεων εργασίας που περιλαμβάνει: Job descriptions, Job evaluation, Job classification
Περισσότερα...
Βελτίωση της Οργανωσιακής Δομής
Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός της οργανωσιακής δομής για να γίνει η επιχείρηση πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική.
Περισσότερα...
Έρευνες
Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες προσωπικού για τον προσδιορισμό των περιοχών βελτίωσης, ικανοτήτων, συμπεριφορών, στάσεων κ.ά.
Περισσότερα...
Exit Interviews
Ποιοι λόγοι ωθούν κάποια στελέχη σας να αποχωρούν; Ειναι σημαντικό να έχετε μια αντικειμενική εικόνα.
Περισσότερα...
Αρχική » Κέντρο Πληροφοριών
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η PMS παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, που καλύπτουν όλη τη γκάμα των λειτουργιών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management).
Διαθέτει στελέχη και συνεργάτες, με μακρόχρονη πείρα αλλά και γνώση αιχμής, που μπορούν :
  • Να προσδιορίσουν το πρόβλημα.
  • Να προτείνουν λύσεις.
  • Να διασφαλίσουν το αποτέλεσμα.

Αναζήτηση και Επιλογή Στελεχών             
 Εκπαίδευση και Ανάπτυξη                        
Διαχείριση της Απόδοσης                        
Εργασιακή Ανάλυση                          
Σχεδιασμός Οργάνωσης                            
Career  Counseling                                           
Έρευνες                                                            

  Για περισσότερες πληροφορίες: Επικοινωνήστε μαζί μας»
«Επιστροφή